Fitness & Gym

Ponad 100 godzin zajęć grupowych w tygodniu

Idź do strefy
SNG Tripak Plan - realizuj cele!

Sporty rakietkowe

Baza treningowa przyszłych mistrzów

Idź do strefy
Amatorska Liga Badmintona 2019_2020

Aquapark

Najszersza oferta Aqua fitness w Łodzi i okolicach

Idź do strefy
Uczymy pływać w każdym wieku

Więcej w SNG

Najbogatsza oferta zajęć fitness dla seniorów. A zarazem komfort, cisza i spokój. SNG oferuje wiele atrakcji dedykowanych osobom starszym!
Więcej
Zespół najwyższej klasy specjalistów czeka na Was, żeby spełnić Wasze marzenia i potrzeby.
Więcej
Nasza oferta dla biznesu to dopasowane do potrzeb klienta plany motywacyjne i pakiety sportowe finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Ale przede wszystkim zadowolenie i zdrowie Waszych pracowników.
Więcej
Innowacyjne podejście do treningu obwodowego. Zintegrowane doświadczenie treningowe. Dzięku eGYM możesz maksymalnie spersonalizować założenia treningowe
Więcej
Zrobiliśmy w Stacji Nowa Gdynia już setki zdjęć i cały czas odkrywamy ją na nowo. Zapraszamy do przejrzenia, ale tylko w ramach zachęty - najlepiej jest pojawić się u nas i przekonać na własnej skórze jak w SNG jest pięknie.
Więcej
Poznaj nowy wymiar treningu rowerowego. Motywuj się do treningu dzięki sportowej rywalizacji. Tylko w SNG.
Więcej
Formalności są czasem potrzebne. Zestawienie regulaminów obowiązujących w SNG.
Więcej
Szukasz dobrej pracy? Znajdziesz ją w Stacji Nowa Gdynia. To miejsce, które swój sukces zawdzięcza dobrej atmosferze. Dołącz do nas!
Więcej
Dużo się dzieje w SNG - tutaj znajdziesz listę bieżących wydarzeń - turniejów, konwencji, maratonów - wraz z zasadami rozgrywek i formularzami zgłoszeniowymi.
Więcej

Regulamin sprzedaży on-line

 

Słowniczek pojęć:

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży karnetów do Klubu za pośrednictwem strony internetowej.

Klub – Stacja Nowa Gdynia Spółka Zgierz, ul. Sosnowa 1

Firma - Stacja Nowa Gdynia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kilińskiego 2, 91-421 Łódź

Dane rejestrowe - NIP 726-23-15-435  REGON472279634, KRS0000107837

Strona internetowa - strona internetowa www.stacjanowagdynia.pl

Karnety – karnety do Klubu przedstawione w ofercie klubu dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej.

Kupujący – osoba , która dokonała zakupu on-line.

 

1.       Sprzedaż karnetów prowadzi Firma.

2.       Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Firmą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów:

  • Zarejestrowania się na stronie internetowej www.stacjanowagdynia.pl poprzez wypełnienie formularza, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, adres e-mail), numer telefonu, adres,
  • złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej,
  • uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line za pomocą systemu DotPay.
  • otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu DotPay.

3.       Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w sekcji Regulaminy SNG.  Zakup przez Internet jest równoznaczne z akceptacją  jego treści.

4.       Kupujący ma możliwość płatności online przez system DotPay.

5.       Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego DotPay.

6.       Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ,jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem  poczty ,banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika , jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

7.       Ceny Karnetów zawierają podatek VAT.

8.       Zakupiony Karnet zostanie ustawiony na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez DotPay.

9.       Warunkiem ustawienia karnetu na koncie Klienta jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty DoyPay). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Firmę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie DotPay i wpływie środków na rachunek DotPay.

10.    W przypadku, gdy Kupujący dokonuje zakupu po raz pierwszy zobowiązuje się do wyrobienia karty członkowskiej w siedzibie klubu. Po zaewidencjonowaniu wpłaty zostanie wydrukowana karta imienna z wybraną przez Kupującego opcją Karnetu. Kartę Członkowską odebrać można w recepcji Klubu o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową.

11.    W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt w recepcji obiektu. Zgłoszenie można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres rezerwacje@nowa-gdynia.pl, podając dane do faktury VAT. Faktura zostanie wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

12.    Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie Karnety w cenach podanych na stronie internetowej Klubu.

13.    Klub zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

14.    Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

15.    Karnety nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.

16.    Wszelkie reklamacje należy kierować do Firmy. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rezerwacje@nowa-gdynia.pl

17.    Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

  • dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu karnetu,
  • datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
  • opis przedmiotu reklamacji.

18.    Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.

19.    Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.

20.    Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Klub danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Karnetów, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Klub.

21.    Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

22.    Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania w recepcji Klubu.

23.    Klub świadczy usługi sprzedaży Karnetów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.

24.    O planowanej zmianie Regulaminu Firma poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie www.stacjanowagdynia.pl  w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.

25.    Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.stacjanowagdynia.pl .Klub zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.

26.    Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w recepcji Klubu.

 

 

 

Więcej w SNG

Najbogatsza oferta zajęć fitness dla seniorów. A zarazem komfort, cisza i spokój. SNG oferuje wiele atrakcji dedykowanych osobom starszym!
Więcej
Zespół najwyższej klasy specjalistów czeka na Was, żeby spełnić Wasze marzenia i potrzeby.
Więcej
Nasza oferta dla biznesu to dopasowane do potrzeb klienta plany motywacyjne i pakiety sportowe finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Ale przede wszystkim zadowolenie i zdrowie Waszych pracowników.
Więcej
Innowacyjne podejście do treningu obwodowego. Zintegrowane doświadczenie treningowe. Dzięku eGYM możesz maksymalnie spersonalizować założenia treningowe
Więcej
Zrobiliśmy w Stacji Nowa Gdynia już setki zdjęć i cały czas odkrywamy ją na nowo. Zapraszamy do przejrzenia, ale tylko w ramach zachęty - najlepiej jest pojawić się u nas i przekonać na własnej skórze jak w SNG jest pięknie.
Więcej
Poznaj nowy wymiar treningu rowerowego. Motywuj się do treningu dzięki sportowej rywalizacji. Tylko w SNG.
Więcej
Formalności są czasem potrzebne. Zestawienie regulaminów obowiązujących w SNG.
Więcej
Szukasz dobrej pracy? Znajdziesz ją w Stacji Nowa Gdynia. To miejsce, które swój sukces zawdzięcza dobrej atmosferze. Dołącz do nas!
Więcej
Dużo się dzieje w SNG - tutaj znajdziesz listę bieżących wydarzeń - turniejów, konwencji, maratonów - wraz z zasadami rozgrywek i formularzami zgłoszeniowymi.
Więcej

Trenerzy personalni

Adrian Bołdowicz


Czytaj
Karolina Fryt


Czytaj
Ewa Kaźmierczak


Czytaj
Damian Lipiński


Czytaj
Aneta Piotrowska


Czytaj
Agnieszka Szubert


Czytaj
Wojciech Wróblewski


Czytaj
Milena Zielińska


Czytaj
Tomasz Ziętara


Czytaj
Magdalena Żyła


Czytaj