Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu - Pedagogika Uniwersytetu Łódzkiego. 0d ponad 10 lat pracuje jako instruktor fitness. Uczestniczka szkoleń Open Mind i licznych konwencji Nike, IFAA, Open Mind. Instruktor Zumba Fitness i Indoor Walking. Uwielbia zajęcia taneczne i step. Ta dziewczyna jest zawsze uśmiechnięta!

Prowadzi zajęcia:
FITNESS