Regulamin korzystania z sauny

1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem.
2. Każdy użytkownik sauny przed wejściem do sauny zobowiązany jest do dokładnego umycia ciała, z użyciem mydła.
3. W saunie obowiązuje wyłącznie ręcznik i/lub szlafrok.
4. Przed wejściem do sauny należy bezwzględnie zdjąć obuwie.
5. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania  i informacji udzielanych przez pracowników.
6. W saunie należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy.
7. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna  część ciała nie stykała się  z powierzchnią drewnianą.
8. Jeden cykl kąpieli trwa około 25 minut: 8-12 minut przebywanie w gorącym pomieszczeniu, a następnie 8-12 minut stopniowe ochładzanie ciała wodą. 
9. Kąpiel rozpoczyna się od ław niskich stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia.
10. W saunie zabrania się:
- przebywania w ubraniu,
- przebywania w okularach i szkłach kontaktowych,
- dotykania i manipulowania przy urządzeniach grzewczych,
- jedzenia, spożywania napojów alkoholowych,
- palenia tytoniu,
- niszczenia i uszkadzania wyposażenia,
- nie obyczajowego  zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.
11. Zabrania się korzystania z urządzeń w saunie osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują  na zakaźne choroby skóry i inne choroby: grzybicę, brodawicę, rumień itp., otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi.
12. Zabrania się korzystania z sauny kobietom w czasie menstruacji.
13. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie, a także dzieci i młodzież pod nadzorem osoby dorosłej.
14. Osoby chore, o niestabilnym stanie zdrowia, powinny korzystać z sauny ze szczególną ostrożnością ( lub po konsultacji ze swoim lekarzem).
15. Wszelkie skaleczenia, problemy ze zdrowiem oraz pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi  SNG  lub skorzystać z czerwonego przycisku sygnalizacyjnego, który znajduje się w pomieszczeniu sauny.