Fitness & Gym

Ponad 100 godzin zajęć grupowych w tygodniu

Idź do strefy
SNG Tripak Plan - realizuj cele!

Sporty rakietkowe

Baza treningowa przyszłych mistrzów

Idź do strefy
Amatorska Liga Badmintona 2019_2020

Aquapark

Najszersza oferta Aqua fitness w Łodzi i okolicach

Idź do strefy
Uczymy pływać w każdym wieku

Więcej w SNG

Najbogatsza oferta zajęć fitness dla seniorów. A zarazem komfort, cisza i spokój. SNG oferuje wiele atrakcji dedykowanych osobom starszym!
Więcej
Zespół najwyższej klasy specjalistów czeka na Was, żeby spełnić Wasze marzenia i potrzeby.
Więcej
Nasza oferta dla biznesu to dopasowane do potrzeb klienta plany motywacyjne i pakiety sportowe finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Ale przede wszystkim zadowolenie i zdrowie Waszych pracowników.
Więcej
Innowacyjne podejście do treningu obwodowego. Zintegrowane doświadczenie treningowe. Dzięku eGYM możesz maksymalnie spersonalizować założenia treningowe
Więcej
Zrobiliśmy w Stacji Nowa Gdynia już setki zdjęć i cały czas odkrywamy ją na nowo. Zapraszamy do przejrzenia, ale tylko w ramach zachęty - najlepiej jest pojawić się u nas i przekonać na własnej skórze jak w SNG jest pięknie.
Więcej
Poznaj nowy wymiar treningu rowerowego. Motywuj się do treningu dzięki sportowej rywalizacji. Tylko w SNG.
Więcej
Formalności są czasem potrzebne. Zestawienie regulaminów obowiązujących w SNG.
Więcej
Szukasz dobrej pracy? Znajdziesz ją w Stacji Nowa Gdynia. To miejsce, które swój sukces zawdzięcza dobrej atmosferze. Dołącz do nas!
Więcej
Dużo się dzieje w SNG - tutaj znajdziesz listę bieżących wydarzeń - turniejów, konwencji, maratonów - wraz z zasadami rozgrywek i formularzami zgłoszeniowymi.
Więcej

Regulamin Aquaparku

REGULAMIN OBIEKTU BASENOWEGO - AQUAPARKU

 

I CZEŚĆ OGÓLNA

1. Obiekt stanowi zespół basenów oraz sauny.
2. Obiekt czynny jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 12.00, 16.00- 22.00 w sobotę i niedzielę w godzinach 8.00 - 19.00. Ostatnie wejście: 30 min. – 18:30, 60 min. – 18:00.
3. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu oraz korzystające z usług oferowanych w obiekcie, zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren.
4. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
5. Każdy użytkownik obiektu zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie, przed skorzystaniem z tych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu oraz instrukcji
6. Dzieci do lat 13 na terenie obiektu mogą przebywać tylko pod opieką dorosłych.
7. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub nie stosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą być usuwane z terenu obiektu.
8. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:

palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych,

wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,

przebywania zwierząt,

wstępu osobom po użyciu alkoholu lub, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

9. Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia w depozycie przedmiotów wartościowych oraz pieniędzy.

II ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ I POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ OBIEKTU

1. Pływalnia jest miejscem o podwyższonym ryzyku – należy zachować szczególną ostrożność.
2. Na terenie hali basenowej obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
3. Dzieci i osoby korzystające z/lub wymagające pieluch obowiązują specjalne pieluchy jednorazowe przeznaczone do kąpieli.
4. Każdy użytkownik będący na hali basenowej zobowiązany jest przed wejściem do hali basenowej do umycia całego ciała mydłem i dezynfekcji stóp.
5. Przy korzystaniu ze zjeżdżalni należy bezwzględnie stosować  się do instrukcji użytkowania i automatycznych sygnalizatorów urządzeń startowych oraz poleceń obsługi.
6. Podczas korzystania ze zjeżdżalni grup zorganizowanych wymagany jest pobyt opiekuna na starcie zjeżdżalni.
7. Zjeżdżalnia i sauny są miejscami o podwyższonym ryzyku.
8. Wychodzenie i wchodzenie do basenów może odbywać się tylko  w miejscach do tego przystosowanych.
9. Na terenie hali basenowej zabrania się:

biegania,

wpychania i wrzucania do wody innych użytkowników,

wchodzenia na balustrady, stanowiska ratowników, murki okalające baseny, kwietniki oraz inne urządzenia nie służące do tego celu

skakania do wody,

użytkowania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,

wnoszenia toreb, za wyjątkiem toreb z rzeczami do pielęgnacji dzieci i sprzętem pływackim,

konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie hali basenowej, poza barem i strefą wokół niego,

wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i innych przedmiotów,

wnoszenia na halę basenową  napojów alkoholowych i innych środków odurzających ,

palenia, niszczenia wyposażenia ,zanieczyszczania wody,

żucia gumy

10. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na: zakaźne choroby skóry, inne choroby zakaźne, otwarte rany i skaleczenia, brak higieny. 
11. Z hali basenowej mogą być usuwane osoby o agresywnych zachowaniach i naruszające godność osobistą innych.
12. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie hali basenowej.
13. Opiekun grupy zobowiązany jest do monitorowania stanu grupy na plażach basenowych i w wodzie.
14. Opiekun grupy zobowiązany jest do przebywania na hali basenowej.
15. Opiekun grupy po wejściu na halę basenową zobowiązany jest skontaktować się z ratownikiem, celem ustalenia zasad korzystania z kąpieli.
16. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenów oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem).
17. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia należy zgłaszać niezwłocznie ratownikowi.
18. Udzielanie doraźnej pomocy przedmedycznej  odbywa się w punkcie pierwszej pomocy przedmedycznej.

III ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY

1. Za zniszczenia, zagubienia elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
2. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a  znalezione przez personel basenu można odebrać w recepcji.
3. Za zgubienie paska z kluczem czip, wyniesienie, bądź jego uszkodzenie uniemożliwiające jego normalne funkcjonowanie, obowiązuje opłata w wysokości 150 zł.
4. Za zgubienie klucza do depozytu obowiązuje opłata w wysokości 100 zł.
5. Stacja Nowa Gdynia Sp. z o.o. nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu  obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.

Więcej w SNG

Najbogatsza oferta zajęć fitness dla seniorów. A zarazem komfort, cisza i spokój. SNG oferuje wiele atrakcji dedykowanych osobom starszym!
Więcej
Zespół najwyższej klasy specjalistów czeka na Was, żeby spełnić Wasze marzenia i potrzeby.
Więcej
Nasza oferta dla biznesu to dopasowane do potrzeb klienta plany motywacyjne i pakiety sportowe finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Ale przede wszystkim zadowolenie i zdrowie Waszych pracowników.
Więcej
Innowacyjne podejście do treningu obwodowego. Zintegrowane doświadczenie treningowe. Dzięku eGYM możesz maksymalnie spersonalizować założenia treningowe
Więcej
Zrobiliśmy w Stacji Nowa Gdynia już setki zdjęć i cały czas odkrywamy ją na nowo. Zapraszamy do przejrzenia, ale tylko w ramach zachęty - najlepiej jest pojawić się u nas i przekonać na własnej skórze jak w SNG jest pięknie.
Więcej
Poznaj nowy wymiar treningu rowerowego. Motywuj się do treningu dzięki sportowej rywalizacji. Tylko w SNG.
Więcej
Formalności są czasem potrzebne. Zestawienie regulaminów obowiązujących w SNG.
Więcej
Szukasz dobrej pracy? Znajdziesz ją w Stacji Nowa Gdynia. To miejsce, które swój sukces zawdzięcza dobrej atmosferze. Dołącz do nas!
Więcej
Dużo się dzieje w SNG - tutaj znajdziesz listę bieżących wydarzeń - turniejów, konwencji, maratonów - wraz z zasadami rozgrywek i formularzami zgłoszeniowymi.
Więcej

Trenerzy personalni

Adrian Bołdowicz


Czytaj
Karolina Fryt


Czytaj
Ewa Kaźmierczak


Czytaj
Damian Lipiński


Czytaj
Aneta Piotrowska


Czytaj
Agnieszka Szubert


Czytaj
Wojciech Wróblewski


Czytaj
Milena Zielińska


Czytaj
Tomasz Ziętara


Czytaj
Magdalena Żyła


Czytaj