Regulamin kuponów Free Pass

Stacja Nowa GdyniaRegulaminy SNGRegulamin kuponów Free Pass

REGULAMIN WYDAWANIA KUPONÓW PROMOCYJNYCH "SNG FREE PASS" W STACJI NOWA GDYNIA

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki i zasady wydawania kuponów promocyjnych "SNG Free Pass" (zwanych w dalszej części Regulaminu "kuponami promocyjnymi") w Stacji Nowa Gdynia.

2. Miejscem korzystania z kuponów promocyjnych jest Stacja Nowa Gdynia, zwana w dalszej części Regulaminu "SNG".

3. "Uczestnik" – osoba korzystająca z kuponów promocyjnych.

4. Organizatorem i wydającym kupony promocyjne jest Stacja Nowa Gdynia Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, ul. Kilińskiego 2, 91-42 Łódź, zwana w dalszej części "Organizatorem".

5. Z kuponów promocyjnych można skorzystać do końca 2017r. Termin ważności kuponów promocji może zostać automatycznie przedłużony.

6. Z kuponów promocyjnych mogą skorzystać osoby, które korzystają z usług objętych kuponami promocyjnymi SNG po raz pierwszy lub posiadały kartę członkowską SNG, ale której data ważności upływała ponad rok przed terminem deklarowanego skorzystania z kuponu promocyjnego.

7. Uczestnik może skorzystać z każdej wymienionej usługi promocyjnej jednorazowo, po okazaniu wejściówki SNG FREE PASS w recepcji SNG, tj.:

a. Z usługi jednorazowego darmowego wejścia na strefę siłową Centrum

b. Z usługi jednorazowego darmowego udziału w zajęciach fitness

c. Z usługi jednorazowego darmowego udziału w zajęciach fitness dla dzieci

d. z usługi jednorazowego darmowego badania składu ciała.

e. z uslugi jednorazowego darmowego wejścia do strefy e-Gym.

8. Uczestnikowi przysługują wszelkie usługi typu konsultacje z instruktorem dyżurnym na siłowni czy skorzystanie z sauny, które są w standardowym pakiecie usług z tytułu jednorazowego skorzystania z usług SNG. (UWAGA: w przypadku korzystania z zajęć fitness wymagana jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna celem ustalenia konsultacji z instruktorem).

9. Przed skorzystaniem z karnetu promocyjnego Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu SNG oraz Regulaminu wydawania kuponów promocyjnych "SNG Free Pass" w SNG

10. W trakcie korzystania z usług karnetu promocyjnego w Centrum obowiązuje Regulamin Stacji Nowa Gdynia.

11. Ćwiczenia należy wykonywać w stroju sportowym i w obuwiu sportowym (zmiennym).

12. Korzystanie ze sprzętu fitness, sprzętu siłowego, udział w treningu, odbywają się na własną odpowiedzialność i ryzyko Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, uszczerbek na zdrowiu i szkody powstałe po stronie Uczestnika.