REGULAMIN KRĘGIELNI

 

 1. Cennik usług oraz informacja o godzinach otwarcia kręgielni dostępna jest w recepcji oraz na stronie www.stacjanowagdynia.pl.
 2. Opłaty dokonuje się przed rozpoczęciem gry.
 3. Osoba, która nie pojawi się na zarezerwowanym torze w ciągu 10 min. traci rezerwację.
 4. Podczas korzystania z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.
 5. Wszystkie problemy techniczne występujące podczas gry należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze.
 6. W strefie rozbiegu może przebywać tylko jedna osoba.
 7. Podczas pobierania kul z podajnika oraz w czasie rzutu należy zachować szczególną ostrożność.
 8. Gracze zobowiązani są do korzystania wyłącznie ze specjalistycznego obuwia przeznaczonego do gry w kręgle. Obuwie wypożycza się w kręgielni za określoną opłatą.
 9. Dopuszcza się grę we własnym specjalistycznym obuwiu do gry w kręgle, pod warunkiem zaakceptowania go przez obsługę kręgielni.
 10. Wychodząc w czasie gry poza kręgielnię należy założyć na buty ochraniacze jednorazowe dostępne w recepcji kręgielni.
 11. Na terenie kręgielni nie dopuszcza się:

- wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,

- wchodzenia ma elementy konstrukcyjne torów,

- dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,

- wchodzenia na tory w miejscach do tego nie przystosowanych (np. poza linię rzutów),

- spożywania napojów i posiłków w strefie rzutów,

- palenia tytoniu i spożywania własnego alkoholu oraz pożywienia,

- niszczenia wyposażenia i urządzeń,

- przebywania w kręgielni w stanie wskazującym na spożycie alkoholu pod groźbą usunięcia,

- oddawania rzutów przy zamkniętym torze,

- nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.

12.  Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się małoletni odpowiadają za wszystkie szkody wyrządzone przez podopiecznych.

13. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 12 roku życia muszą mieć, co najmniej, jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni.

14. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.

15. W przypadku wystąpienia awarii maszyny, obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.

16. W przypadku oddania przez gracza rzutu w pług i spowodowanie jego uszkodzenia, gracz ponosi całkowity koszt naprawy lub wymiany zniszczonego urządzenia.

17. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiaru swojej dłoni.

18. Wartościowe przedmioty i pieniądze powinno się pozostawić w depozycie.

19. W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu, SNG nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.

20. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz innych urządzeń ze szczególną ostrożnością.

21. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi kręgielni.

22. Każdy obiekt sportowy czy rekreacyjny jest obiektem podwyższonego ryzyka urazowego, dlatego też podczas jakichkolwiek zajęć należy wykazać się szczególną ostrożnością i koncentracją uwagi w podejmowanych działaniach.

23. W przypadkach nie ujętych regulaminem należy stosować się do poleceń pracownika recepcji kręgielni.

24. SNG zastrzega sobie prawo do zmian zarezerwowanych godzin po uzgodnieniu z zainteresowanym (np. turnieje, przyczyny techniczne).

 

 

Stacja Nowa Gdynia, maj 2015