KIEROWNIK FIGLORAJU/ SALI ZABAW ANCYMONDO

Stacja Nowa GdyniaPraca w SNGKIEROWNIK FIGLORAJU/ SALI ZABAW ANCYMONDO

Twój zakres obowiązków:
 • kierowanie bieżącą działalnością Ancymondo
 • planowanie pracy i dbanie o sprawne funkcjonowanie
 • zarządzanie zespołem pracowników (animatorzy, serwis sprzątający, sprzedaż / organizacja imprez)
 • określenie i bieżący nadzór nad standardami pracy poszczególnych zespołów pracowników
 • zarządzanie strategiczne, śledzenie trendów rynkowych, analiza możliwości rozwoju, aktywne zarządzanie sprzedażą
 • analiza konkurencji
 • raportowanie z przyjętymi założeniami
 • praca koncepcyjna i nadzór nad organizowanymi przyjęciami urodzinowymi dla dzieci
 • prowadzenie rekrutacji na podległe stanowiska
 • motywowanie i wspieranie podległych pracowników
 • kontrolowanie prawidłowości wykonywanych usług
 • reprezentowanie Sali zabaw w kontaktach z kontrahentami i firmami zewnętrznymi, kreowanie pozytywnego wizerunku na zewnątrz
 • negocjowanie warunków współpracy z firmami zewnętrznymi i instytucjami (dostawcy usług, firmy serwisujące itp.)
 • zarządzanie działalnością marketingową Ancymondo
 • współpraca z działem marketingu, recepcją i działem technicznym obiektu. Dbanie o poprawne relacje, efektywną współpracę.

Nasze wymagania
 
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • dobra organizacja pracy i samodzielność w realizacji powierzonych zadań
 • doświadczenie w dziale handlowym - mile widziane : gastronomia, hotelarstwo, rozrywka
 • kreatywność i umiejętność pracy nad kilkoma zadaniami równolegle,
 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • gotowość do pracy w systemie grafikowym w tym w weekendy i świeta
 • otwartość na młodego klienta jakim są dzieci Benefity:

 •         dofinansowanie zajęć sportowych
 •         pakiet socjalny
 •         ubezpieczenie na życie
 •         kawa / herbata
 •         parking dla pracowników

 

CV proszę wysyłać na adres mailowy: praca@nowa-gdynia.pl  w temacie „Kierownik Figloraju/Sali zabaw”

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

"Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stację Nowa Gdynia Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. J. Kilińskiego 2, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)"

Zgodnie z Kodeksem pracy możemy przetwarzać następujące dane osobowe kandydatów do pracy: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe.

Jeżeli zamierzasz poza informacjami wyżej wskazanymi przekazać nam dodatkowe dane o sobie, wysyłając je na adres firmy, to poprzez kliknięcie przycisku Wyślij udzielasz dobrowolnej zgody na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych przez Stację Nową Gdynię sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na wybrane przez Ciebie stanowisko.

Przekazanie dodatkowych danych o sobie jest dobrowolne i zależy wyłącznie od Twojej woli - jeżeli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane przez Stację Nową Gdynię sp. z o.o., prosimy o niezamieszczanie ich w przesyłanym CV.

Wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta w dogodny sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości z wnioskiem o cofnięcie zgody na adres email, jak również za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby Stacji Nowa Gdynia sp. z o.o..

Administratorem danych osobowych będzie Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, NIP 726 -23-15-435 , REGON 472279634 , adres: 91-421 Łódź ul. Jana Kilińskiego 2.

Dane kontaktowe do Administratora danych : STACJA NOWA GDYNIA SP. Z O.O. a) adres: 95-100 Zgierz ul. Sosnowa 1 b) tel.: 0-42/ 714 21 21

Podane w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe, o których mowa w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe, inne niż dane wskazane w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (tj. inne niż: imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji - na podstawie wyrażonej zgody czyli na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji na wybrane stanowisko lub do czasu odwołania zgody.