Prowadzi zajęcia:
E-GYM
FITNESS
INDOOR CYCLING-WALKING
KID ZONE