Prowadzi zajęcia:
INDOOR CYCLING-WALKING
INSTRUKTORZY HALA NIE WWW