Absolwent AWFiS w Gdańsku. Dyplomowany trener. Od najmłodszych lat związany ze sportem, który nie jest dla niego tylko pasją czy hobby, ale stylem życia. Wiedzę na temat zdrowia i trenowania chętnie przekazuje podopiecznym

Prowadzi zajęcia:
FITNESS
SIŁOWNIA
TRENER PERSONALNY