Prowadzi zajęcia:
FITNESS
INSTRUKTORZY HALA NIE WWW